Vervoer na pech

tweetaksi

 

Taxi na pech of een verkeersongeval

Vervoer bij pech of schade in Overijssel

Afhankelijk van de opdrachtgever of alarmcentrale kan vervangend vervoer bij Autax worden ingezet.

Mocht er op de locatie van Autax op dat moment geen geschikt vervangend vervoer aanwezig zijn, wordt u met een van onze taxi’s naar een ander adres gebracht, waar een vervangende auto op u staat te wachten.

Komt u niet in aanmerking voor een vervangende auto, of bent u niet in staat om zelf te rijden, dan wordt er in opdracht van de alarmcentrale, een taxi van Autax ingezet. Deze brengt u vervolgens naar een door u aan te geven adres in Nederland. Ook dit is kosteloos en wordt gedekt door uw WA gedeelte van uw autoverzekering.

Autax taxi

Vervangend vervoer

In bepaalde gevallen kan bij Autax na pech of schade na een verkeersongeval een vervangende auto worden ingezet.

De toekenning hiervan geschiedt op basis van de verzekeringsvoorwaarden en na tussenkomst van de betreffende alarmcentrale. Uiteraard zullen wij het u zo gemakkelijk mogelijk proberen te maken. Voor het gebruik van een taxi of een vervangende auto kunt u bellen met 0529-452500. De vervangauto’s komen uit de vloot van Logicx. Logicx is een dochteronderneming van de A.N.W.B. met 90 uitgiftepunten in Nederland, waar Autax er een van is.

De Logicx vervangauto’s worden bij een pechstranding ingezet door de A.N.W.B alarmcentrale, maar ze worden ook ingezet door de andere Alarmcentrales in Nederland, te weten de VHD Alarmcentrale, S.O.S. International, Allianz Global Assistance en Eurocross. Het inleveren van een vervangende auto kan bij Autax vof tijdens onderstaande openingstijden.

Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.
Zaterdag alleen op afspraak (0529 452500)

logicx

U levert een vervangende auto in?

• Vergeet niet de contractpapieren (die u bij uitgifte heeft ontvangen) mee te nemen.
• De auto dient geheel afgetankt te worden ingeleverd.
• Auto in nette staat inleveren (wassen en stofzuigen)
• Regel zelf vervoer voor de terugreis na inleveren of informeer naar de mogelijkheden van het openbaar vervoer of een taxi bij Autax.

Voor inleverpunten door heel Nederland alsmede de inlever-voorwaarden verwijzen wij naar de website van Logicx.